Disclaimer

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Dit is een beschrijving van de juridische voorwaarden betreffende het gebruik van deze website. Wanneer u een pagina van de site opent, gaat u ermee akkoord om de volgende richtlijnen na te leven:

 

1. Uitgever 
Deze website is gepubliceerd door Nassau Door nv, Westerring 13a, B-9700 Oudenaarde.

 

2. Inhoud
De informatie die op deze website staat, is hoofdzakelijk bestemd voor klanten van Nassau, de media, sollicitanten, verkopers en studenten. Het is onze betrachting dat de informatie op deze site zo nauwkeurig en volledig mogelijk is. Krachtens de bepalingen van de Belgische wetgeving kan Nassau niet aansprakelijk gesteld worden voor situaties die zich voordoen als gevolg van de op deze site gepubliceerde informatie.

 

3. Auteursrecht
Deze website is onderworpen aan het toepasselijke Belgische recht en eventuele geschillen zullen dienovereenkomstig beslecht worden. Geschillen zullen uitsluitend voor de bevoegde Belgische rechtbanken gebracht worden. Naast het toepasselijke Belgische recht zijn de volgende beperkingen van toepassing op het gebruik van de site: www.nassau-door.be of subpagina’s (inclusief versies in meerdere talen) mogen niet gekopieerd, gewijzigd, verkocht of op enige andere wijze gereproduceerd worden zonder de schriftelijke toestemming van Nassau Door nv. Afdrukken van het materiaal voor privé en niet-commerciële doeleinden zijn wel toegestaan, zonder dat hiervoor toestemming moet verkregen worden.

 

4. Links naar deze website
Indien u naar deze website wilt linken, gelieve de link dan aan de ‘Home’ pagina te koppelen. ‘Deep’ links naar de site zijn verboden. Nassau Door nv kan zonder voorafgaande kennisgeving de verwijdering van links naar deze website eisen. Nassau Door nv kan niet aansprakelijk gesteld worden voor websites die naar deze linken.

 

5. Aansprakelijkheid
Wie deze site gebruikt, doet dit op eigen verantwoordelijkheid. Nassau Door nv kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor schade aan software of hardware. Nassau Door nv kan krachtens de bepalingen van het Belgisch recht niet aansprakelijk gesteld worden voor enige eis tot schadevergoeding die voortvloeit uit het gebruik van deze site.