Documentatie

NASSAU heeft veiligheid steeds hoog in het vaandel gedragen. Toen op 1 mei 2005 de nieuwe, geharmoniseerde Europese norm EN 13241-1 van kracht werd, was NASSAU reeds voorbereid en volledig comform.

 

De handbediende NASSAU sectionaalpoorten zijn standaard uitgerust met volgende veiligheidsmechanismen:

 • vingerklembeveiliging
 • veerbreukbeveiliging
 • klembeveiligingsschijven voor de poortrollen
 • alle kabels dienen inwendig gemonteerd

Optioneel: kabelbreukbeveiliging

De elektrisch bediende NASSAU sectionaalpoorten zijn uitgerust met volgende veiligheidsmechanismen:

 • vingerklembeveiliging
 • de functie van de veerbreukbeveiliging wordt vervangen door de ingebouwde kettingtakel in de NGM-motor die het terugvallen van het poortblad verhindert
 • klembeveiligingsschijven voor de poortrollen
 • alle kabels dienen inwendig gemonteerd
 • pneumatische, zelftestende onderloopbeveiliging indien de poort met een impulsfunctie wordt bediend
 • fotocelbeveiliging in de volgende gevallen: indien de poort uitgerust is met versterkers op de onderste sectie, indien de poort is uitgerust met een radiogestuurde uitrusting of indien de poort zich automatisch kan sluiten.

Optioneel: kabelbreukbeveiliging

 

Europes norm EN 13241-1
De norm behandelt de veiligheids- en prestatie-eisen die de veilige doorgang van, door mensen begeleide goederen en
voertuigen, garandeert. De norm leidt tot de verplichte CE-markering van deze poorten volgens de bouwproductenrichtlijn.

 

De bouwproductenrichtlijn legt op haar beurt een verplichte interne kwaliteitscontrole op en omschrijft aan welke minimumeisen de fabrikanten qua veiligheid en kwaliteit dienen te voldoen. De norm EN 13241-1 bepaalt eveneens dat een extern, erkend organisme een technische keuring uitvoert. Na voldoening wordt een CE-conformiteitsverklaring afgeleverd met vermelding van het toegekende identificatienummer en het erkende keuringsinstituut.

 

De fabrikant/installeur van de poort is verplicht volgende documenten over te maken aan de eindgebruiker:

 • een technisch dossier voorzien van een gebruikshandleiding en instructies voor montage en onderhoud
 • een CE-conformiteitsverklaring met o.a. vermelding van het erkende keuringsinstituut
 • een CE-label dat wordt aangebracht op de poort zelf
 • een logboek of onderhoudsfiche waarin de service-interventies worden bijgehouden

TECHNISCHE TEKENINGEN

More info

MONTAGE INSTRUCTIES

More info

LASTENBOEK OMSCHRIJVINGEN

More info

TECHNISCHE BROCHURES

More info