Uw veiligheid, onze verantwoordelijkheid

EN- 13 241-1

NASSAU heeft veiligheid steeds hoog in het vaandel gedragen. Toen op 1 mei 2005 de nieuwe, geharmoniseerde Europese norm EN 13241-1 van kracht werd, was NASSAU reeds voorbereid en volledig comform.

De handbediende NASSAU sectionaalpoorten zijn standaard uitgerust met volgende veiligheidsmechanismen:

 • vingerklembeveiliging
 • veerbreukbeveiliging
 • alle kabels dienen inwendig gemonteerd
 • Optioneel: kabelbreukbeveiliging

De elektrisch bediende NASSAU sectionaalpoorten zijn uitgerust met volgende veiligheidsmechanismen:

 • vingerklembeveiliging
 • de functie van de veerbreukbeveiliging wordt eventueel vervangen door de ingebouwde kettingtakel in de NPU-motor die het terugvallen van het poortblad verhindert
 • alle kabels dienen inwendig gemonteerd
 • pneumatische, zelftestende onderloopbeveiliging indien de poort met een impulsfunctie wordt bediend
 • fotocelbeveiliging in de volgende gevallen: indien de poort uitgerust is met versterkers op de onderste sectie, indien de poort is uitgerust met een radiogestuurde uitrusting of indien de poort voorzien is van automatische sluiting
 • Optioneel: kabelbreukbeveiliging

Europes norm EN 13241-1
De norm behandelt de veiligheids- en prestatie-eisen die de veilige doorgang van, door mensen begeleide goederen en voertuigen, garandeert. De norm leidt tot de verplichte CE-markering van deze poorten volgens de bouwproductenrichtlijn.

De bouwproductenrichtlijn legt op haar beurt een verplichte interne kwaliteitscontrole op en omschrijft aan welke minimumeisen de fabrikanten qua veiligheid en kwaliteit dienen te voldoen. De norm EN 13241-1 bepaalt eveneens dat een extern, erkend organisme een technische keuring uitvoert. Na voldoening wordt een CE-conformiteitsverklaring afgeleverd met vermelding van het toegekende identificatienummer en het erkende keuringsinstituut.

De fabrikant/installeur van de poort is verplicht volgende documenten over te maken aan de eindgebruiker:

 • een technisch dossier voorzien van een gebruikshandleiding en instructies voor montage en onderhoud
 • een CE-conformiteitsverklaring met o.a. vermelding van het erkende keuringsinstituut
 • een CE-label dat wordt aangebracht op de poort zelf
 • een logboek of onderhoudsfiche waarin de service-interventies worden bijgehouden