Herstellingen, optimaliseren en onderhoud

“NASSAU heeft tot doelstelling zijn klant te begeleiden van A tot Z.
Van ontwerp tot verkoop, van montage tot onderhoud en herstelling. NASSAU heeft hiervoor een eigen team van speciaal opgeleide technici.”

 In overeenstemming met de EU-voorschriften voor “Gezondheid en Veiligheid op de werkplek” (89/654/EEG) is vereist dat een onderhoudsprogramma wordt uitgevoerd om de toegewezen waarden en klassen te garanderen. Wij adviseren daarom om uw poorten ten minste 1 maal per jaar door onze professionals te laten onderhouden.

Bel direct voor een dringende herstelling of onderhoud, niet alleen voor uw Nassau poort, maar ook voor uw poorten van andere merken! NASSAU DOOR biedt service in gans België en het Groot Hertogdom Luxemburg. Of meld een storing via dit formulier.


Herstellingen, schadeopnames

Uw poorten geven dagelijks doorgang aan een intensief personen- en goederenverkeer. Hoewel onze poorten robuust gebouwd zijn, worden ze vroeg of laat beschadigd of zijn ze aan herstelling toe. Om geldverslindende onderbrekingen zo kort mogelijk te houden, heeft NASSAU haar eigen herstellingsdienst uitgebouwd. Indien gewenst, is de NASSAU service binnen een paar uur bij u, ongeacht in welk deel van het land u woont.  Volgende troeven maken deze efficiënte aanpak mogelijk:

 

  • grote voorraad van onmiddellijk beschikbare wisselstukken
  • grote vloot servicewagens, uitgerust met een groot aantal standaard reservestukken
  • eigen team van technici met ervaring
  • gemakkelijk te bereiken herstellingsdienst: 24 uur op 24, 7 dagen op 7

U kan ons steeds bereiken voor:

 

Dringende herstellingen, buiten de kantooruren, op het nummer +32 55 30 70 00

Herstellingen of schadeopnames tijdens de kantooruren op het nummer +32 55 30 70 00 of 

per e-mail   service@nassau-door.be

Aanpassen en optimaliseren

De behoeften van de klant veranderen, veiligheidsnormen verstrengen, de gebruikerskost moet naar omlaag, werkomstandigheden kunnen efficiënter, conformiteit aan Europese richtlijnen en de Belgische wetgeving dient gerespecteerd…

 

Ook hier biedt NASSAU de oplossing. Onze dienst naverkoop staat klaar om u met raad en daad bij te staan. In samenspraak met u wordt er gezocht naar een performantere en betaalbare oplossing.

 

Contacteer ons voor een doorlichting van uw poortenpark.

 

T   +32 55 30 70 00

E  service@nassau-door.be

 

Onderhoudscontract, gedegen service náverkoop

Onze producten, hoe goed hun kwaliteit ook, zijn op termijn aan slijtage onderhevig. Wilt u langer van uw kostbare investering genieten, zorg er dan voor dat uw poorten tijdig en vooral regelmatig worden onderhouden.

 

U beseft maar al te goed dat defecten en een inefficiënt gebruik alleen maar resulteren in kosten, veiligheidsrisico’s, ergernis … én rendementsverlies. Daarom bieden wij u de mogelijkheid een onderhoudscontract op maat met ons af te sluiten.

 

Een onderhoudscontract met ons afsluiten betekent dat:

 

  • u geholpen wordt door ervaren en deskundige technici
  • u aanspraak maakt op interessante kortingen onderdelen en diverse opties

Preventief en regelmatig onderhoud is een investering die blijft renderen!

 

Contacteer ons voor een onderhoudscontract op maat.

 

T   +32 55 30 70 00

E  service@nassau-door.be

Werk energie-efficiënt en milieuvriendelijk

Een deur die snel en naar behoren functioneert, beschermt tegen warmte- of koudeverlies. Omschakelen van een handbediende naar elektrische bediening kan het verlies fors verminderen