Onderhoudscontracten

Onderhoudscontracten

Professioneel onderhoud van uw sectionaalpoorten en snellooppoorten. 

Snelle bediening voor schade- en onderhoudsovereenkomsten – Eén van onze doelstellingen bij NASSAU DOOR is er voor zorgen dat u zorgeloos kan genieten van uw sectionaalpoort of snellooppoort. Daarom bieden wij u de mogelijkheid een kijkje te nemen naar één van onze verschillende onderhoudscontracten, waarbij het onderhoud wordt uitgevoerd welke voldoen aan de compromisloze vereisten inzake kwaliteit, functionaliteit en veiligheid. 

In overeenstemming met de EU-voorschriften voor “Gezondheid en Veiligheid op de werkplek” (89/654/EEG) is vereist dat een onderhoudsprogramma wordt uitgevoerd om de toegewezen waarden en klassen te garanderen. Wij adviseren daarom om uw poorten ten minste 1 maal per jaar door onze professionals te laten onderhouden.

 

Met een onderhoudsovereenkomst kan u de levensduur van uw poorten aanzienlijk verlengen. Voor meer informatie, kan i ons altijd telefonisch (+32 55 30 70 00) of per e-mail (service@nassau-door.be) contacteren. 

nassau, privacypolicy,

Basic

 • U kies voor een BASIC service overeenkomst omdat uw bedrijf een gering aantal poorten in gebruik heeft.
 • Uw poorten kennen een klein tot middelmatig gebruik.
 • Het onderhoud van uw poortenpark vraagt om een degelijke en regelmatige service.

Pro

 • U ga voor een PRO service overeenkomst omdat uw bedrijf beschikt over meerdere poorten.
 • De poorten van uw bedrijf zijn wat ouder en vereisen bij onderhoud meer wisselstukken.
 • Het functioneren van uw poorten is van belang voor de goede werking van uw bedrijf. Een snellere interventietijd is dus vereist.
Onderhoudscontracten premium
onderhoudscontract

Premium

 • Uw bedrijf beschikt over een uitgebreid en iets ouder poortenpark. Een PREMIUM service overeenkomst is uw firma op het lijf geschreven.
 • Uw poorten zijn werkzaam in een vrij agressieve omgeving (food, productie, landbouw, carwash) en/of worden vrij intensief gebruikt. Uw poorten zijn dus vaak onderhevig aan schadegevallen en aanrijdingen en hebben dikwijls upgrades nodig.
 • Het correct functioneren van mijn poorten is van vitaal belang voor de goede werking van mijn bedrijf.

Excellent

 • U  kies voor een EXCELLENT service overeenkomst: U heeft een uitgebreid park van poorten dat niet mag stilvallen, omdat ze dan de normale werking van het bedrijf in het gedrang brengen (logistiek proces, productieproces).
 • Uw poorten zijn wat ouder en vereisen bij onderhoud meer vervangstukken. Daarenboven worden ze vrij intensief gebruikt.
 • Uw bedrijf is werkzaam in een agressieve productieomgeving (food, productie, landbouw, …): u krijgt vaak te maken met schadegevallen en hebben regelmatig interventies nodig.
Nassau sectionaalpoorten 9000m

De onderhoudsovereenkomst dekt volgende werkzaamheden

Mechanisch:

 • CONTROLEREN van secties, afdichtrubbers, staalkabels, geleiderails, sloten, buffers, trommels, bevestigingsschroeven en consoles.
 • BIJSTELLEN van de veerspanning.
 • SMEREN van scharnieren, wielen, wielhouders en veren.
 • CONTROLEREN van mechanische veiligheden

Elektrisch, indien van toepassing:

 • CONTROLEREN en AFSTELLEN van elektrische aandrijfunits.
 • CONTROLEREN van oliepeil en noodontkoppeling.
 • AFSTELLEN van onderloopbeveiliging, loopdeurbeveiliging, slotbeveiliging, slipkoppeling, eindschakelaars en eventuele kettingspanning.

Rapportage:

Dmv een uitgebreid onderhoudsrapport, inclusief advies om de poorten te verbeteren en/of te herstellen.

 Informatie:

Aanbrengen van sticker die u informeert over het volgend tijdstip van onderhoud

 Opmerking:

Onderhouden of herstellen van door derden aangesloten randapparatuur maakt geen deel uit van de werken

Om het onderhoud perfect te kunnen uitvoeren, is het nodig dat de poortmechaniek goed toegankelijk is.

Wettelijk kader : specifieke wetgeving, normen en richtlijnen inzake verplicht onderhoud op poorten.

Wij willen U als klant ook attent maken op de wettelijke vereiste i.v.m periodiek onderhoud op poorten :

 

Europese richtlijn 89/654/EEG              

“In overeenstemming met de EU voorschriften voor Gezondheid en Veiligheid op de werkplek is vereist dat onderhoud wordt uitgevoerd, zodat alle poorten in een veilige staat worden gehouden.”

 

Machinerichtlijn 98/73/EG

“….moeten deze producten op regelmatige en gedocumenteerde wijze geïnspecteerd en onderhouden worden, overeenkomstig de specificaties van de producent”.

 

2001/45/EG Use of work equipment

“De werkgever dient ervoor te zorgen dat alle arbeidsmiddelen tijdens de gehele levensduur een kwalitatief onderhoud ondergaan zodat deze steeds voldoen aan de vereisten gesteld door de fabrikant”

 

KB/12/08/1993 Codex over het welzijn op het werk

“De werkgever dient er op toe te zien dat de arbeidsmiddelen onderworpen worden aan periodieke controles, uitgevoerd door deskundige personen. De werkgever dient ervoor te zorgen dat de arbeidsmiddelen door een adequaat onderhoud in zodanige staat worden gehouden zodat zij tijdens de gehele gebruiksduur voldoen aan de toepasselijke bepalingen”

Save & Share Cart
Uw winkelmandje is opgeslagen en u gaat van ons nu een link krijgen. U of iemand anders waarmee u deze link deelt zal toegang krijgen tot het winkelmandje.
Back Save & Share Cart
Uw winkelmandje zal opgeslagen worden met de productafbeeldingen, de bijkomende informatie en de prijzen. Stuur het door naar uzelf of een vriend en raadpleeg het terug wanneer u wilt.
Your cart email sent successfully :)