Onderhoudscontracten

Onderhoudscontracten

Zelfs een perfect gemaakte en geplaatste poort behoeft onderhoud. Slijtage kun je niet uitsluiten. Naast de talrijke voordelen welke een NASSAU onderhoudscontract biedt, wijzen wij u ook op de wettelijke plicht tot onderhoud.

 

1. Wettelijke omkadering

Wettelijk kader : specifieke wetgeving, normen en richtlijnen inzake verplicht onderhoud op poorten.
Wij willen U als klant ook attent maken op de wettelijke vereiste i.v.m periodiek onderhoud op poorten :

Europese richtlijn 89/654/EEG
“In overeenstemming met de EU voorschriften voor Gezondheid en Veiligheid op de werkplek is vereist dat onderhoud wordt uitgevoerd, zodat alle poorten in een veilige staat worden gehouden.”

Machinerichtlijn 98/73/EG
“….moeten deze producten op regelmatige en gedocumenteerde wijze geïnspecteerd en onderhouden worden, overeenkomstig de specificaties van de producent”.

2001/45/EG Use of work equipment“

De werkgever dient ervoor te zorgen dat alle arbeidsmiddelen tijdens de gehele levensduur een kwalitatief onderhoud ondergaan zodat deze steeds voldoen aan de vereisten gesteld door de fabrikant”

KB/12/08/1993 Codex over het welzijn op het werk
“De werkgever dient er op toe te zien dat de arbeidsmiddelen onderworpen worden aan periodieke controles, uitgevoerd door deskundige personen. De werkgever dient ervoor te zorgen dat de arbeidsmiddelen door een adequaat onderhoud in zodanige staat worden gehouden zodat zij tijdens de gehele gebruiksduur voldoen aan de toepasselijke bepalingen

2. Waarom een onderhoudscontract nemen? 

Professioneel onderhoud op het juiste moment biedt talrijke voordelen. Preventieve controle voorkomt erger en verzekert goede resultaten bij veiligheidskeuringen. Bovendien krijgt slijtage minder kans en blijven de veiligheid van uw medewerkers en de bedrijfszekerheid optimaal. In de ontwikkeling van uw bedrijf kunnen aanpassingen en vernieuwingen de productiviteit en het rendement verhogen. We geven advies over haalbaarheid en winsteffect. 

Niemand kan er omheen: naarmate poorten ouder worden, zijn herstellingen nodig. Dat moet doordacht gebeuren. Soms is het kostenefficiëter een onderdeel te vervangen dan het telkens opnieu te repareren. Onze specialisten weten precies wanneer u best herstelt of vervangt. Maak u zich dus geen zorgen. Dat doen wij voor u. 

 1. U investeert in minder kosten – Een goed onderhouden poort geeft minder storingen en een goed onderhouden poort gaat langer mee.
 2. U zorgt voor continuïteit van uw bedrijfsproces – Stilstand is geld, de duurste poort is een poort dat stilstaat 
 3. U wordt sneller geholpen !– Wij kennen uw bedrijf en uw poorten, wij hebben met u een afspraak
 4. U biedt uw medewerkers een veilige werkomgeving – Wij controleren de poort op veiligheidsaspecten. Wij zorgen ervoor dat uw poort altijd voldoet aan de juiste voorschriften en aan de juiste classificaties. 

 

3. Onze types onderhoudscontracten 

BASIC

onderhoudscontract
 • 24/7 service beschikbaar
 • Uitvoering van een aantal vooraf afgesproken inspectie-en onderhoudsbeurten
 • Gedeailleerd inspectierapport na onderhoud en controle
 • Serviceadvies om de poorten te verbetern en/of te herstellen
 • korting A op materiaal tijdens onderhoud en extra interventies

PRO

onderhoudscontract
 • 24/7 service beschikbaar
 • Uitvoering van een aantal vooraf afgesproken inspectie-en onderhoudsbeurten
 • Gedetailleerde inspectierapport na onderhoud en controle
 • Serviceadvies om de poorten te verbeteren en/of te herstellen
 • Kleine onderdelen inbegrepen bij inspectie-onderhoudsbeurt
 • Korting B op materiaal gebruikt tijdens onderhoud en extra interventies
 • Interventietijd van 8u na oproep via centraal nummer

PREMIUM

onderhoudscontracten
 • 24/7 service beschikbaar
 • Uitvoering van een aantal vooraf afgesproken inspectie- en onderhoudscontracten
 • Gedetailleerd inspectierapport na onderhoud en controle
 • Serviceadvies om de poorten te verbeteren en/of te herstellen
 • Kleine onderdelen inbegrepen bij inspectie-en onderhoudscontracten
 • Korting C op het materiaal gebruikt tijdens onderhoud en extra interventies
 • Interventietijd van 8u na oproep via centraal nummer
 • 24/7 via speciaal inbelnummer
 • Voorrijkosten inbegrepen bij tussentijdse storingen

EXCELLENT

onderhoudscontract
 • 24/7 service beschikbaar
 • Uitvoring van een aantal vooraf afgesproken inspectie-en onderhoudsbeurten
 • Gedetailleerde inspectierapport na onderhoud en controle
 • Serviceadvies om de poorten te verbeteren en/of te herstellen
 • Kleine onderdelen inbegrepen bij inspectie-en onderhoudsbeurt
 • Koring D op het materiaal gebruikt tijdens inderhoud en extra interventies
 • Interventietijd binnen de 4u
 • 24/7 via speciaal inbelnummer
 • Voorrijkosten inbegrepen bij tussentijdse storingen
 • Voorrijkosten en arbeidsuren inbegrepen bij tussentijdse storingen

Basic

 • U kies voor een BASIC service overeenkomst omdat uw bedrijf een gering aantal poorten in gebruik heeft.
 • Uw poorten kennen een klein tot middelmatig gebruik.
 • Het onderhoud van uw poortenpark vraagt om een degelijke en regelmatige service.

Pro

 • U ga voor een PRO service overeenkomst omdat uw bedrijf beschikt over meerdere poorten.
 • De poorten van uw bedrijf zijn wat ouder en vereisen bij onderhoud meer wisselstukken.
 • Het functioneren van uw poorten is van belang voor de goede werking van uw bedrijf. Een snellere interventietijd is dus vereist.

Premium

 • Uw bedrijf beschikt over een uitgebreid en iets ouder poortenpark. Een PREMIUM service overeenkomst is uw firma op het lijf geschreven.
 • Uw poorten zijn werkzaam in een vrij agressieve omgeving (food, productie, landbouw, carwash) en/of worden vrij intensief gebruikt. Uw poorten zijn dus vaak onderhevig aan schadegevallen en aanrijdingen en hebben dikwijls upgrades nodig.
 • Het correct functioneren van mijn poorten is van vitaal belang voor de goede werking van mijn bedrijf.

Excellent

 • U  kies voor een EXCELLENT service overeenkomst: U heeft een uitgebreid park van poorten dat niet mag stilvallen, omdat ze dan de normale werking van het bedrijf in het gedrang brengen (logistiek proces, productieproces).
 • Uw poorten zijn wat ouder en vereisen bij onderhoud meer vervangstukken. Daarenboven worden ze vrij intensief gebruikt.
 • Uw bedrijf is werkzaam in een agressieve productieomgeving (food, productie, landbouw, …): u krijgt vaak te maken met schadegevallen en hebben regelmatig interventies nodig.

De standaard (basic) onderhoudsovereenkomst dekt volgende werkzaamheden

Mechanisch:

 • CONTROLEREN van secties, afdichtrubbers, staalkabels, geleiderails, sloten, buffers, trommels, bevestigingsschroeven en consoles.
 • BIJSTELLEN van de veerspanning.
 • SMEREN van scharnieren, wielen, wielhouders en veren.
 • CONTROLEREN van mechanische veiligheden

Elektrisch, indien van toepassing:

 • CONTROLEREN en AFSTELLEN van elektrische aandrijfunits.
 • CONTROLEREN van oliepeil en noodontkoppeling.
 • AFSTELLEN van onderloopbeveiliging, loopdeurbeveiliging, slotbeveiliging, slipkoppeling, eindschakelaars en eventuele kettingspanning.

Rapportage:

Dmv een uitgebreid onderhoudsrapport, inclusief advies om de poorten te verbeteren en/of te herstellen.

 Informatie:

Aanbrengen van sticker die u informeert over het volgend tijdstip van onderhoud

 Opmerking:

Onderhouden of herstellen van door derden aangesloten randapparatuur maakt geen deel uit van de werken

Om het onderhoud perfect te kunnen uitvoeren, is het nodig dat de poortmechaniek goed toegankelijk is.

 

 

Save & Share Cart
Uw winkelmandje is opgeslagen en u gaat van ons nu een link krijgen. U of iemand anders waarmee u deze link deelt zal toegang krijgen tot het winkelmandje.
Back Save & Share Cart
Uw winkelmandje zal opgeslagen worden met de productafbeeldingen, de bijkomende informatie en de prijzen. Stuur het door naar uzelf of een vriend en raadpleeg het terug wanneer u wilt.
Your cart email sent successfully :)